»

   Quarts de finale Demi-finales Finale  
Lin, Dan 
 Lin 
Qiu, Yanbo21-14 21-11 
  Lin 
Nguyen, Tien Minh 21-12 21-15 
 Nguyen  
Lu, Yi21-16 21-14  
   Lin, Dan
Li, Yu  21-19 21-14
 Li  
Wang, Sijie21-18 18-21 21-14  
  Bao 
Xie, Xin 21-14 21-15 
 Bao 
Bao, Chunlai21-8 21-17 
 
Feedback