»

   Quarts de finale Demi-finales Finale  
Luo, Xiaojuan 
 Luo 
Sun, Yujie8 - 6 
  Luo 
Hsu, Jo-Ting 15 - 11 
 Shin  
Shin, A-Lam15 - 10  
   Choi, In Jeong
Yin, Mingfang  15 - 11
 Yin  
Choi, Eun Sook15 - 13  
  Choi 
Choi, In Jeong 15 - 11 
 Choi 
Xu, Anqi15 - 14 
 
Feedback