»

   Quarts de finale Demi-finales Finale  
Ma, Long 
 Ma 
Tang, Peng7 9 6 1 
  Ma 
Boll, Timo 1 7 8 -7 5 
 Fan  
Fan, Zhendong10 9 -8 7 -13 7  
   Ma, Long
Zhang, Jike  7 -7 4 8 -11 4
 Zhang  
Mizutani, Jun4 6 -10 5 9  
  Fang 
Franziska, Patrick 5 7 -5 9 10 
 Fang 
Fang, Bo5 9 -8 5 5 
 
Feedback