»

   Quarts de finale Demi-finales Finale  
Van der Ven, Rick 
 Van der Ven 
Kuo, Cheng Wei6 - 0 
  Furukawa 
Furukawa, Takaharu 6 - 5 
 Furukawa  
Mohamad, Khairul Anuar6 - 2  
   Oh, Jin Hyek
Oh, Jin Hyek  7 - 1
 Oh  
Ruban, Viktor7 - 1  
  Oh 
Dai, Xiaoxiang 6 - 5 
 Dai 
Kim, Bubmin6 - 5 
Positions 3 - 4  
Van der Ven, Rick 
 Dai, Xiaoxiang
Dai, Xiaoxiang6 - 5
 
Feedback